Община
Община
Туризъм
Новини

Филиалът на „Бюро по труда“ в Дряново ще продължи да работи

Предложението на Агенцията по заетостта за трансформиране на филиала в град Дряново в Мобилно бюро по труда притесни много от жителите на общината, за които това би било сериозно затруднение. С проблема се ангажира кметът Трифон Панчев, който изпрати писмо до ръководството на агенцията и до Министерството на труда и социалната политика и проведе срещи за обсъждане на въпроса.

Резултатът е положителен - на 26.11.2021 г. в Общинска администрация постъпи писмен отговор от Драгомир Николов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, от който става ясно, че е направен допълнителен анализ и е решено филиалът в Дряново да продължи своята работа. Отчетени са позитивите за населението и работодателите от ежедневното присъствие на служител на Агенцията по заетостта в града, което е фактор за намаляване на социалната изолация на безработните лица, за включване в групови форми за преодоляване на личностни пречки при търсене на работа, в обучения за придобиване на професионални и ключови компетентности и др.     

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново