Община
Община
Туризъм
Новини

Работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово.

Днес в заседателната зала на общинска администрация- Дряново се проведе работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово.

На срещата бяха разгледани инвестиционната програма на ОПУ-Габрово, както и инвестиционната програма и подготовката на регионалнитепрединвестиционни проучвания на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово.

През настоящата 2022 година е заложен ремонт на пътя за гр. Трявна, като важна част от Републиканската пътна мрежа на територията на общината. Началната точка на ремонта ще бъде при надлеза над пазара, преминавайки през с. Царева ливада и достигайки до гр. Трявна. Изготвени са голяма част от необходимите документи за ремонта, като се очаква  до лятото да бъде избран изпълнител. Другата ключова пътна отсечка включена в програмата за 2022 година е пътят Дряново- Севлиево. На този етап предстои избор на изпълнител за проектиране, а по- късно и изпълнител на ремонта.

Инвестиционните намерения на ВиК са съобразени с инвестиционната програма на общината, като конкретните обекти ще бъдат посочени след приемане на бюджета и определяне на капиталовата програма. Извън нея през пролетта се очаква да започне подмяна на водопровода на ул. Васил Левски, като улицата предстои да бъде ремонтирана чрез спечелен проект към МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". За всички улици, чиято  повърхностната настилка предстои да бъде ремонтирана, ВиК се ангажира да подмени водопровода.

 

 

Работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово. Работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово. Работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово. Работна среща между ръководството на Община Дряново, ОПУ-Габрово, „Водоснабдяване и канализация“ ООД Габрово и Областна администрация Габрово.
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново