Община
Община
Туризъм
Новини

Покана за обществено обсъждане на техническо задание и проектно предложение за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за преструктуриране на жк „Априлци“ - град Дряново

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Отправям покана към местната общност за обсъждане на техническо задание и проектно предложение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ЖК „Априлци“ - град Дряново

 

            Дата на провеждане на обсъждането:

         05 декември 2022 година  от 17:00 часа.

 

            Място на провеждане на обсъждането:

         Сграда на  Община Дряново  – Ритуална зала  

        

         Община Дряново  обявява за обществен достъп техническо задание и проектно предложение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за преструктуриране на ЖК „Априлци“ – град Дряново за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

         Становища, мнения и препоръки могат да се депозират до 02.12.2020 г. в Община Дряново, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч., в сградата на община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19 и на електронна поща на общината:  dryanovo@dryanovo.bg.


 Проект на техническо задание

 ПЗ

 ПР

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново